Yem Üretim Teknolojisi

Yem Üretim Teknolojisi

YEM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Hayvan işletmeleri yetiştirdikleri hayvanların sağlıkları, verimleri ve ekonomik ömürleri kısacası yaptıkları işten, besledikleri hayvanlardan elde edebildikleri kar oranını arttırmak önemlidir. Fakat unutulmamalıdır ki hayvanlar birer makine değil canlıdırlar. Beslenme faktörü de kar ve hayvan refahı için en önemli etkendir. Çiftlik hayvanlarının tüketebilecekleri yem miktarı sınırlıdır. Hygenizer Teknolojisi yemin daha fazla sindirilebilir olması hayvanların yem tüketim kapasitesini zorlamadan daha fazla verim elde edilmesini sağlamaktadır.

Yem üretimimiz en son teknolojiye göre el değmeden elektronik akış şemalı ve hygenizer teknolojisi kullanılarak üretilmektedir. Özel bir itina ile seçilen hammaddeler ilk olarak laboratuvarımızda kalite kontrolü yapılır. Hammaddelerin analizlerinden sonra kalite standartlarımıza uygun olan hammaddelerin kabulü yapılırken alınan numuneler 3 ay muhafaza edilecek şekilde saklamaya hazır hale getirilir. Aynı zamanda müşterilerimize giden ve stoklarda bulunan her ürünün bir numunesini de 3 ay muhafaza edilmektedir. Seçilen hammaddeler öğütüldükten sonra imal edilecek yemlerin rasyonlarına göre, hassas tartı aletlerinde, normlara uygun tartılarak alınırlar. Hayvanlarımızın sağlığını ve gelişmesini sağlayacak vitamin ve mineral katkı maddeleri ile zenginleştirilen yemlerimiz, homojen bir karışım sağlayıncaya kadar otomatik karıştırıcılarla karıştırılır. Talebe göre pelet  ya da toz yem olarak üretimi gerçekleştirilir. El değmeden otomatik tartımı yapılan yemler 50 kg.’lık çuvalların içinde ambalajlanıp kullanıma hazır hale getirildikten sonra kamyonlara yüklemesi yapılarak müşterilerimize sevki sağlanır veya stok haline getirilecek olanlar ise uygun depolama alanlarına sevki yapılır.

Yemde kalite, kalitede istikrar anlayışımızı hammadde ve ürün dışında çuval, etiket, iplik, premiks, pelet makinelerinin depoların genel durumu ve temizliği, işletmenin genel durumu, operatör ve işçilerin eğitimleri konularında da işletme ile birlikte çalışmakta ve kalite standartlarımıza uygun ürünün elde edilmesinde önemli faktörler arasında yer almaktadır.

HYGENİZER TEKNOLOJİSİ

Hyegenizer teknolojisi “ilk giren ilk çıkar” prensibine göre dizayn edilmiştir.

Kanatlı yemlerde, teknolojik olarak yüksek kalitede yem üretmenin önemli bir unsurdur.

Kanatlı hayvanların, yem içerik ve ihtiyaçları, diğer canlılardan farklılık göstermekte, bununla birlikte, verim dışında hastalıklardan korunma da oldukça önemli hale gelmektedir.

Kanatlı hayvanların beslenmesinde hem yüksek kaliteli, içeriği zenginleştirilmiş, kazandırılan besleme yöntemlerine olanak sağlarken, verimin önüne geçen kanatlı sağlığı konusunda da üreticinin elini kuvvetlendiren teknoloji ile yem üretmektedir.

Öne Çıkan Farklılıklar:

 • Düşük toz yüzdesi sağlar.
 • Mükemmel pelet kalitesi sağlarken, yüksek pelet pres kapasitesi de sağlar.
 • Daha fazla sıvı(hayvansal ve bitkisel yağ) katma imkanı sağlar.
 • Pelet bağlayıcılığı olmayan kaliteli yem hammaddelerinin de yüksek miktarda kullanılabilmesini sağlar.
 • Mükemmel nişasta jelatinizasyonu sağlar.
 • Yüksek ısı ile salmonella gibi zararlı bakterilerin yok edilmesini sağlar.
 • Hayvanlarda yemlerin sindirilme oranının artmasına yol açar.
 • By-Pass proteinlerinin bağırsakta çözünebilmesinde kolaylık sağlar.
 • Yüzey ve hücre genişlemesi ile hayvanlarda daha rahat sindirim ve dönüşüm olmasını sağlar.
 • Bitkisel yağ kullanımında doğru oran sağlayarak hayvanların gelişiminde etkilidir.
 • Homojen ısı dağılımı ile verimli bir hijyen sağlar.
 • Hazırlanan pelet yemin içindeki istenmeyen organizmaların etkisiz hale getirilimesi için peletlenmeden önce kullanılır.
 • Yüksek ısı kullanımı yemlerin sindirilebilirliğini arttırmaya yönelik kullanılan bir teknolojidir.
 • Kullanılan ileri teknoloji, yemde kalite oranını arttırıp verimlilik seviyesine etki eder.
 • Kullanılan ısı ile kimyasal bir taşıyıcıya gerek kalmaksızın doğal By-Pass özelliğini kazandırır.

Hygenizer, yüksek ısıda işlem uygulayarak, yemi pişirerek imal eder. Bu imalat esnasında 120 °C ısıl işlem uygular. Bu yöntem, nişastanın jelatinizasyonunu sağladığı gibi, aynı zamanda, kanatlı hayvanlar için önemli olan hastalık kaynağı olan bakteri ve mikroplardan arındırılmış yemin üretimini sağlar. Bu sayede yemden kaynaklanacak herhangi bir bakteriyel ve viral iltihap sonucu toplu ölümlerin de önüne geçilmesini sağlar.

Hygenizer teknolojisi, geleceğin ve hayallerde olan sağlıklı nesillerin oluşumunda önemli taşlardan biri olurken Kayseri Yem’ in de hedefleri arasında yer alan Sağlıklı Nesiller olgusuyla örtüşen bir teknolojidir.

Kayseri Yem, yüksek kalite yemlerini hygienezer gibi ileri teknoloji ile üreterek müşterilerinin hizmetine sunmuştur.

Vizyonumuz da yer alan Sağlıklı Nesiller için doğal gıda ürünlerini sunan Mutluluğun Markasıyız olgusu ile örtüşen müşterilerinin her zaman yanında olan, Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendislerinden oluşan uzman teknik satış kadromuz ile 51 yıldır yükselen değer olmaya devam ediyoruz…