İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Kayseri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası

Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde bugün ulaşmış olduğumuz kalite ve başarı yerimizi Kayseri Yem ailesi çalışanlarımızla birlikte daha da yukarı taşımak ve bunu gerçekleştirirken değerlerimizin en üst katmanında insan odaklı yönetim gösterme başarısını çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza aktarmaktır.

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak şirket bünyemizdeki sinerjiyi takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır.

Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için etkili performans değerlendirme sistemlerine tabi tutmak, gerekli eğitimleri almalarını sağlamak, değerlerimiz ve yetkinliklerimiz çerçevesinde üstün başarı elde ettiği, kuruma katkısı olan örnek tutum ve davranış sergilediği durumları da etkin bir ödüllendirme sistemi ile desteklemek, gelişim ve kariyer haritalarını birlikte çizerek kendilerini yetkinlikler açısından geliştirmelerine yardımcı olmak esastır.

Tüm süreçlerde çalışanlarımızın İnsan Kaynakları Departmanını yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak, Yönetimin ve Yöneticilerimizin de danışacağı Stratejik bir İş Ortağı olmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz;

Şirket stratejilerini destekleyen, verimliliği yüksek, dinamik, gelişime açık, ben yerine biz diyen, mutlu, motive insan gücüne sahip olup çalışılmak istenen bir şirket olmak.

Kayseri Yem yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlarla fark yaratma vizyonuyla hareket eder. Bunun için bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive eder.

Günün gelişen koşullarına uygun ve değişen yönetim trendlerini takip eden İK sistem ve uygulamalarını hayata geçiren Kayseri Yem, çalışanına verdiği değerin önemini uygulamalarıyla göstermektedir.

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;

 • Açık Kapı Politikamızın tüm şirketlerimizde sürdürülmesini sağlamak,
 • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dâhil etmek,
 • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak,
 • Kalite Politikalarına, standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek,
 • Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak,
 • Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak,
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
 • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek,
 • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,
 • Çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü Kayseri Yem Ailesine kazandırmak,
 • Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
 • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak,
 • Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara imza atmak,
 • Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Projelerini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımlarda bulunmak ve teşvik etmek,
 • Doğaya Saygılı ve Doğa Dostu çalışan profilimizi daha da güçlendirmek.

Seçme ve Yerleştirme;

Seçme ve yerleştirme sistemimizdeki temel amaç; eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Personel seçme süreçlerimiz;

 • Başvuru
 • İnceleme
 • Mülakat
 • Referans araştırması
 • Değerlendirme
 • İş teklifi

İSG Politikamız Önce İnsan;

Kayseri Yem olarak benimsediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, tüm faaliyetlerimizde kendi çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz için düzeltici ve önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak optimum düzeyde emniyetli, sağlıklı bir çalışma ortamı ve çevreye sahip olmaları sağlamaktır.

Kayseri Yem Yönetimi, tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekte ve sürekli kendini iyileştirmektedir.

 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincinin ön planda tutulduğu bir çalışma ortamı sağlamak ve sürekli kılmak,
 • İSG uygulamalarımızla örnek bir şirket olmak için tüm gücümüzle çalışmak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için İSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve azaltıcı tedbirleri almak,
 • Sürdürülebilir İSG Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmek, hedefler.