Laboratuvar

Laboratuvar

LABORATUVAR

Kayseri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulduğu günden bugüne kadar sürekli araştırmaya ve geliştirmeye önem vermektedir. Kurulduğu ilk yıllardan günümüze kadar kazandığımız başarılarda ve Kayseri Yem’in büyümesinde verilen bu önemin katkısı büyüktür. Yem sanayi sektörünün ülkemizde temel taşlarından biri olan Kayseri Yem ar-ge’ye önem vermektedir. Çünkü üretim sektöründe ar-ge kaliteyi ve verimi arttırmanın en faydalı yöntemidir. Son teknolojiyi sürekli takip ettiğimiz Laboratuvar kısmımızın temelini siz değerli tüketicilerimizin kalitede istikrar isteğini karşılamak için ham maddelerin kabullerinde standartlarımıza uygunluğunu kontrol etmesi dışında hammaddelerin stokta kalma süreleri, hammaddelerin stoklanış şekilleri, stoklarda bulunan hammaddelerin durumları, kullanma şekilleri ve miktarları konusunda üretim ile koordineli çalışması için kurulmuştur.

Yemde Kalite, Kalite İstikrar olgumuz ile, kaliteli yem ancak kaliteli hammadde ile oluşturularak doğru oranlarda maddelerin harmanlanması yapılarak ve tüketiciye doğru ürünlerin sunulması ile olmalıdır. Kayseri Yem ailesi olarak bu olgumuzu hammaddelere ve üretilen yemlere tüm analizlerin yapıldığı laboratuvarımız hizmetini geliştirerek ve kapsamlaştırarak devam etmedir.

Kayseri Yem laboratuvarında;

Ham Protein Tayini, Ham Selüloz Tayini, Ham Yağ Tayini, Ham Kül Tayini, Nişasta Tayini, Nem Tayini, Hektolitre(Yoğunluk) Tayini, Üre Tespiti, Kaba Yem ve Silaj Analizleri, Metabolik Enerji(TSE göre) Hesaplama, Metabolik Enerji(Herdala göre) Hesaplama, ADF, NDF, ADL Tayini, pH, Toksin Analizleri, Üreaz Aktivitesi, Tuz Analizi, Yemlik Yağ Analizi ve Sindirilebilirlik analizleri yapılmaktadır.

Hammaddeler fabrikamıza girişi yapılmadan önce gelen aracın üzerinden değişik noktalarından numune alarak laboratuvara gönderilir. Laboratuvarımıza gelen numunelere renk, koku, yabancı madde, yabani tohum ve hammaddenin kendine özgü özelliklerini temsil etmeyen kırık ya da zarar görmüş tane içerip içermediği ve kimyasal analiz değerlerine göre değerlendirilmektedir. Özellikle mısır gibi kullanımı yoğun olan hammaddelerde hızlı nem tayin metodları ile nem oranı tespit edilmektedir. Bunun yanında, ilgili hammadde stoklarımıza girmeden aflatoksin içerip içermediği laboratuvarımız tarafından kontrol edilirken eseri miktarda bu toksini içeren hammaddeler direkt olarak reddedilmektedir. Kayseri Yem’in “Yemde Kalite, Kalitede İstikrar” anlayışıyla oluşturmuş olduğu kalite standartlarının sonuçlarını veren hammaddeler kalite anlayışımıza uygun olan depolama alanlarına yönlendirilerek depolarımızda stoklanır. Uygun olmayan hammaddeler ise REDDEDİLEREK geri gönderilir. Böylece hammaddeler formüle edilmeden önce gerçek değerlerinde depolara stoklanarak ve periyodik kontroller çerçevesinde depo içerisinde stok halde bulunan hammaddelerden numuneler alınarak güncel değerlerine bakılarak kalitesinde zamana bağlı kayıpların önüne geçilip “ilk giren, ilk çıkar” modeli kullanılarak Formülasyon Uzmanlarımız tarafından rasyona hazır hale getirilir. Bu işlem kalitenin birinci kısmını şekillendirirken, ayrıca üretim aşamasında üretilen yemlerinde sahaya çıkmadan önce tekrar analizi yapılarak, uygun olanların tüketiciye sevk edilmesi için laboratuvar kısmımız bir kez daha devreye girer. Üretim hattında alınan yem numuneleri değerlendirilerek uygun olanların paketlenip yetiştirici ve bayilerimize gönderimi sağlanır.

Tüm bunların dışında sahadaki gelişmeleri ve yeni ürünlerin gelişmelerini sağlamak adına da laboratuvarımız titizlikle çalışmaktadır.