Yanıkara

Yanıkara

Yanıkara gram (+) bakterilerin oluşturduğu akut seyirli bir hastalıktır. Boyun, omuz ve kalça gibi adalelerin fazla olduğu vücut bölgelerinde sıcak, ağrılı ve gazlı ödemlerle kendini belli eden öldürücü bir hastalıktır.

BULAŞMA ŞEKİLLERİ

Yanıkara hastalığı topraktaki etkenlerin karıştığı yem ve sularla bulaşık meralarla, açık yaralarla ve sindirim yolu ile bulaşır. Diş değiştirme ve şap hastalığında oluşan yaralarla da bulaşma olur. Hastalık mera mevsiminde daha sık görülür.

BELİRTİLERİ

Hayvanda hastalık çıkışı anidir. Başlangıçta beden ısısında artış gözlenir ancak vücuttaki kas şişliklerinin çıktığı dönemde beden sıcaklığı normal ya da normalin altındadır. Geviş getirme durur, topallama, iştahsızlık, bitkinlik, depresyon, diş gıcırdatması ve ağız şapırdatması, solunum güçlüğü kalp yetmezliği sinirsel semptomlar gibi belirtiler görülür Hayvanda topallık göze çarpar. 1-2 gün içinde ölüm şekillenir. Ölüm oranı %98'dir.

KORUNMA YOLLARI

Hayvanları bu hastalıktan korumak için yapılacak en iyi uygulama aşılamadır. Hayvanları aşılamadan önce bulaşık meralara kesinlikle göndermemek gerekir. Hayvanlar her türlü yaralanmadan korunmalı ve yaralar tedavi edilmelidir.