Tavuk Vebası

Tavuk Vebası

Tavuk vebası, solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle birlikte yüksek mortalite ile seyreden akut bir hastalıktır.

BELİRTİLERİ

Hastalığın kesin teşhisi laboratuvarda virüsün izolasyonu ve identifikasyonu ile mümkündür. Hastalığın kuluçka süresi kısadır. Genellikle 24 ile 36 saat arasında hastalık kendini gösterir. Hastalar 1 ile 7 gün arasında ölümle sonuçlanır. Hasta hayvanlarda vücut ısısı yükselir, tüyler kabarır, şiddetli ishal vardır. Yumurta verimi azalır ya da tamamen durur. Hasta hayvanlar iştahsızdırlar, göz kapakları kapanabilir, konjuktiva şişmiş ve kırmızı renktedir. Sakal, ibik ve gözlerin çevresinde karakteristik olarak ödem ve siyanoz şekillenir. Glottisteki ödem boğulma ile sonuçlanan solunum güçlüğüne neden olur. Solunum güçlüğüyle birlikte burun deliklerinden grimsi kanlı bir eksudat gelir. Hayvanlarda ani bir ürküntü olduğu takdirde kitle halinde ölümler meydana gelir. Hastalanan hayvanlar çoğunlukla iki gün içinde ölürler. Akut dönemini atlatan hayvanlarda eksitasyon, konvulsiyonlar veya dönme hareketleri ve ataksi dâhil olmak üzere sinirsel belirtiler, inkoordinasyon, yürüyememe ve ayakta duramama gibi klinik bulgular gözlenir. Yumurta verimindeki ani düşüşün yanı sıra yumurta kabuğunda renk açılması, kalitesinde bozukluk şekillenmesi ve incelme ile beraber kabuksuz yumurta dikkat çekici unsurlardır.

KORUNMA YOLLARI

Avian Influenza hastalığına yönelik bir tedavi yoktur. Sürünün direncini arttırmak için yem ve sularına vitamin, sekonder enfeksiyonları önlemek için yeme antibiyotikler katılır. Hastalıktan korunmak amacıyla dışarıdan sürüye kesinlikle hayvan katılmaması ve hepsi içeri, hepsi dışarı sistemi (dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya hayvan giriş ve çıkışlarının durdurulması) kuralına uyulması gerekir. Kümeslere yabani kuş ve rodentlerin girişi engellenmeli, bakıcıların dışında kümeslere kimsenin girişine izin verilmemeli, kümes girişlerine dezenfektanlı küvetler konulmalıdır. Kümeslerin etrafındaki alanlar temizliği kolay olan ve dezenfekte edilebilen malzemelerden yapılmalıdır.

AŞILAMA

Aşılar klinik semptomların gelişmesini önler fakat infeksiyonun oluşmasını engelleyemez. Aşılı hayvanlar virulent virüsü saçmaya devam eder ve aynı zamanda da serolojik kontrole engel olur. Bu nedenle de aşılama tavsiye edilmemektedir.