Sığır Vebası

Sığır Vebası

NEDENLERİ

Etken sığır vebası virüsüdür. Bu virüs -20 °C' da canlılığını aylarca korur. Bütün yaştaki sığır ve mandalarda görülür. Hastaların akıntı ve salgıları hastalık kaynağıdır. Bulaşma başta solunum yolu olmak üzere sindirim ve hatta deri yolu ile gerçekleşir. Çok hızlı bulaşması ve ülke çapına kadar yayılması, hastalık oranının %100, ölüm oranının %90-100 olması nedeniyle son derece önemli ve ihbarı mecburi bir hastalıktır.

BELİRTİLERİ

Başlangıçta yüksek ateş, iştahsızlık, durgunluk, tüylerin ürpermesi, burun ve gözyaşı akıntısı görülür. Takiben ağızdan salya akıntısı ve pis koku gelir. 4 ve 5. günden sonra çok şiddetli bir ishal ve 6-12 gün içerisinde ölümle sonuçlanır.

KORUNMA YOLLARI

Hasta ve hastalıktan şüpheli ve bulaşmadan şüpheli olan hayvanların tümü imha ettirilmeli, bulaşık maddelerle birlikte derin çukurlara gömülerek kireçlenmelidir. Hastalık çıkan bölgelerde her yaştaki sığırlar aşılatılmalıdır. Karantina tedbirlerine sıkı bir şekilde uyulmalıdır.