Sığır Besi Yemi

Sığır Besi Yemi

6 aydan büyük erkek danaların veya iskelet yapısı oluşmuş ancak etlenmemiş sığırların kesim öncesi 40.güne kadar ki beslenmeleri için özel bir rasyon ile oluşturulmuş yemdir.
 
ÖZELLİKLERİ
• Pelet ve toz formda üretilmektedir. 
• Süratli canlı ağırlık artışı sağlayacak biçimde formüle edilmiştir.
• Özel rasyonu nedeni ile karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.
 
NEDEN SIĞIR BESİ YEMİ?
• Besideki danaların sindirim sistemin bozukluklarına engel olacak şekilde üretilmiştir. 
• Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli hammaddelerden üretildiği için sığırlar tarafından  iştahla tüketilir.
• Vitamin ve mineral takviyesine gerek yoktur.
• Beslenmeden kaynaklı ortaya çıkabilecek hastalıkların riskini azaltır.
• Saman, kuru ot(yonca) , silaj gibi kaba yemlerle birlikte tüketildiğinde daha yüksek performans sağlar.
 
KULLANIM ŞEKLİ
Sığır Besi Yemine yeni başlanıyorsa hayvanlara 10 gün içerisinde azar azar verilerek alıştırılmalıdır. Besi yemi günde en az 2-4 öğün arasında düzenli olarak verilmelidir. Hayvanların önünde temiz taze su serbest biçimde bulundurulmalıdır. Genel olarak besiye alınan hayvanlarda her 100 kg. canlı ağırlık için 1,5-2 kg kesif yem verilir.
 

Önemli Not!

Hayvanlarınız için daha uygun bir besleme programı için
KAYSERİ YEM veteriner ve ziraat mühendislerimiz ile iletişime geçiniz.