Şap(Fmd)

Şap(Fmd)

Geviş getiren bütün evcil ve vahşi hayvanlarda görülen çok büyük ekonomik kayıplara yol açan, bulaşıcı bir hastalıktır.

BELİRTİLERİ

Hastalığın belirtisi yüksek ateş (41,5ºC), iştahsızlık ve iplikvari salyadır. Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten dokularda mukozalarda kanlanma, iştahsızlık, süt veriminin ani düşüşü gibi belirtiler görülür. Ağız mukozası dil, damak mukozası ile tırnak arası ve meme başı derisinde içi sıvı ile dolu kabarcıklar oluşur. Kabarcıklar kendi aralarında birleşerek aftları meydana getirir. Kısa zaman içinde aftlarda patlayarak kırmızı renkte ağrılı erozyonları meydana getirir. Lezyonlar komplike olmadığı sürece 3-5 günde azami 7 günde iyileşir. Tırnak ve meme başı lezyonları, idrar ve dışkı ile kontamine olarak topallığa ve meme yangısına yani mastitise yol açar.

TEDAVİSİ

Virüse etkili bir tedavi yoktur. Antiseptik solüsyonlarla ağız mukozası, tırnak ve meme başı yıkanır. Tırnak ve memede antibiyotikli pomat ve spreylerle iyileşme sağlanır.

KORUNMA YOLLARI

Koruyucu amaçla 6 ay süreyle, bağışıklık sağlayan virüse uygun aşı yapılır. Aşılar 6 aydan büyük bütün geviş getiren hayvanlara uygulanır.