Pika Hastalığı

Pika Hastalığı

Pika,  yiyecek olmayan maddelerin yenmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır.  Hayvanlarda ve özellikle bağırsak paraziti bulunan, dolayısıyla demir eksikliği bulunan çocuklarda görülen bir hastalık olarak bilinir. Pika çiftlik hayvanlarında, özellikle de sığırlarda görülür.  Sığırların duvarları, tahtaları, altlıkları, yiyecek olmayan maddeleri kemirmesi, yalaması ile ortaya çıkar.  İdrar içme, idrar yalama gibi problemler de pika belirtisidir.  Kauçuk veya plastik, kum, dışkı yemek, koyunların tüy çekmesi, çöplük yakınlarında otlatılan sığırların leş yemesi yine pika belirtisi olarak kabul edilir.  Pika sebebiyle botulismus, yabancı cisim hastalığı (RPT) ve dil yuvarlama ortaya çıkabilir.  Pika bazen ketosis ile kombine halde olabilir.  Böyle durumlarda inek konsantre yemi reddeder, ama kaba yemleri tüketir. Çöplük yakınlarında otlatılan inekler yabancı cisimleri yutabilir veya pika sebebiyle leş yiyebilirler.  Bozulmuş maddeleri ve leşleri yiyen ineklerde dengesizlik, felç, kaslarda zayıflık, yutma ve çiğneme güçlüğü, yan yatma pozisyonu ve aşırı salya gibi belirtilerle botulismus hastalığı ortaya çıkar ve inek ölür. Buzağıların birbirlerinin göbeklerini yalaması da bir pika belirtisidir. Bir inekte bir veya birden fazla sebep söz konusu olabilir.  Kesinlikle sebebi bulmak ve söylemek kolay değildir.  Magnezyum, çinko, demir, bakır, potasyum, fosfor, kobalt gibi mineral eksiklikleri sebeplerin başında sayılabilir. Pika hastalığı geliştikten sonra ise, yine aynı düzenlemelerin yapılması, mineral katkılarının yemlere katılması, rasyonun düzenlenmesi, kan ve yem tahlillerinin yapılması, durumun gizli ketosis ve asidosis yönünden araştırılması gerekir.