Paratifo Enfeksiyonları

Paratifo Enfeksiyonları

Kanatlılarda pek fazla ölüm ve ekonomik kayıplara neden olmasa da, insanlarda gıda kaynaklı enfeksiyonların nedenlerinden olması sebebiyle önemlidir; hareketli salmonella ajanlarından Salmonella enteritidis ve Salmonella tyohimurium’dan ileri gelen bir hastalıktır. Kanatlı tifosu ergin hastalığı olarak kabul edilmesine karşın, gençlerde özellikle ilk bir aylık civcivlerde %26 mortalite oluşabilmektedir.

BELİRTİLERİ

Gençlerde kolayca görülür, düşkünlük, beyaz ishalle seyreden septisemik form kloaka kirli beyaz bir tabaka ile kaplı infekte yumurtalardan çıkan civcivlerde kısa sürede ölüm otopside kanamalı büyümüş nekrötik odaklar ergin hayvanlarda, genellikle belirtisiz seyreder. Akut olgularda; halsizlik iştahsızlık, yem veriminde düşüş, ateş ve 10 gün içerisinde ölüm gözlenir. Türkiye’de tavukların Salmonellosis’i 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre “İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları” kapsamındadır.

KÜMES İDARESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

  • Alınacak hayvanlar ari kaynaklardan sağlanmalı,
  • Ari sürüleri diğerleriyle karıştırmama,
  • Temizlik, Isı İşlemi görmüş yemlerin kullanılmaması,
  • Dışarıdan etken girişini engellemek için biyogüvenlik önlemlerin uygulanması gerekmektedir.

PORTÖRLERİN AYIKLANMASI

Özellikle damızlık kümeslerin materyallerini satabilmeleri için S.Pullorum ve Gallinarum’da aridir sertifikası alması gerekmektedir.