New Castle Hastalığı (Yalancı Veba)

New Castle Hastalığı (Yalancı Veba)

Evcil kanatlıların ve diğer kuşların akut seyirli, çok bulaşıcı, öldürücü, solunum, sindirim ve sinir sisteminde bozukluklar meydana getiren viral bir hastalıktır. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre “İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları” kapsamındadır.

BELİRTİLERİ

Virüsün virulensine, giriş yoluna ve konakçının duyarlılığına göre değişiklik gösterir. Durgunluk, iştahsızlık, zayıflama, tüylerde kabarıklık, yumurta veriminde azalma, ishal, hızlı ve hırıltılı solunum, başın sağa-sola, yukarı-aşağı inmesi, tikler, tortikollis, kanatların düşmesi, bacaklarda felçler, öksürük, tıksırık, burundan ve gözlerden akıntıların gelmesi, yumurtaların dış ve iç kalitesinde bozukluklar gözlenebilir.

BULAŞMA YOLLARI

Solunum, sindirim, deri ve konjiktiva yoluyla olabilir. Virüsle bulaşık yem, su, akıntılar, vücut sıvıları ve diğer maddeler birer hastalık kaynağıdır. Rüzgâr , insan ve diğer hayvanlar ile yayılımı olabilir. Yumurta ile vertikal bulaşma yoktur. Virüs yumurtaya geçebilir ancak virüs ile enfekte embriyolar kuluçkadan önce ölürler.

KORUNMA YOLLARI

Bakım, temizlik, ve dezenfeksiyon işlemleri yapılarak, aşılama programları takip edilmelidir.