Mastitis (Meme İltihabı)

Mastitis (Meme İltihabı)

NEDENLERİ

Hayvanın yaşının ilerlemesiyle meme dokusunun doğal direnci kırılmakta ve hastalığa karşı duyarlılığı artmaktadır, süt veriminin yüksek, memelerin büyük ve sarkık olması, ırk farklılığı, meme ve meme başlarındaki yapısal bozukluklar, hava koşulları ve mevsim etkileri ( Yaz aylarında ısı ve nem nedeniyle haşarat artmakta mastitise neden olmaktadır.)  Ahır ve barınakların yapısı, büyüklüğü, havalandırma, ışıklandırma ve temizlik koşulları da hastalık üzerinde etkilidir. Beslenmede önemlidir. Yüksek proteinli yemleme sütü artırdığı gibi mastitise yakalanma şansını da arttırır. Bu nedenle aşırı beslenen, özellikle protein değeri yüksek besinlerle beslenen hayvanlarda risk fazladır. Sağımda görülen güçlükler ve yanlış sağım. Elle sağımda meme başının uygun tarzda tutulup sıkılmaması meme başını zedeler. Makinalı sağımda ise sağım başlıklarının çatlaması, makinanın meme başına uyguladığı basıncın artması veya azalması sonucu meme başının yaralanmasına neden olarak mastitis ortaya çıkabilir.  Hayvanlardaki hormonal düzensizliklerde mastitise ortam hazırlar.

KORUNMA YOLLARI

 • İneğin yattığı yer düzgün olmalı.
 • Öncelikle ahır temizliğine dikkat etmeliyiz. Bunun İçin;
  • İnekler sıkışık bağlanmamalıdır.
  • İneklerin yattığı yer temiz olmalı, bağlı sistemde dışkıyla açık sistemde çamurla teması önlenmelidir.
  • Bulundukları ortamda memeyi yaralayacak tel, çit gibi etmenler bulunmamalıdır.
  • Ahır tabanının kuru olmasına dikkat edilmelidir.
  • Ahırda taban temizliği günde en az 2 kez yapılmalıdır.

Ahır temizliği mutlaka sağımdan en az 1 saat önce yapılmalıdır. İneklerin sağımdan sonra en az yarım saat yatmasını engellemeliyiz. Yani yarım saat ayakta kalmalarını sağlamalıyız.