Kronik Solunum Yolu Hastalığı (Crd- Cronik Respiratory Diease)

Kronik Solunum Yolu Hastalığı (Crd- Cronik Respiratory Diease)

Piliç, tavuk, hindi ve güvercinlerde ülkemizde de çok yaygın görülen bakteriyel bir hastalık olan CRD’nin spesifik etkeni Mycoplasmatocea ailesinden “Mycoplasma gallisepticum”dur.

BELİRTİLERİ

Hasta hayvanlarda durgunluk, iştahsızlık, öksürük, tıksırık, yüzün ve sinüslerin  şişmesi, göz ve burun akıntısı, solunum güçlüğü, tracheal hırıltı, yumurta veriminde düşme zayıflama, büyümede gerileme ve genç hayvanlarda %50’ye varan ölümler gözlenebilir. Komplikasyonlar ölüm oranını artırır. Tavuk embriyolarında görülen M.Gallisepticum gelişme geriliği, hava kesesi yangısı ve ölüme neden olur. Broylerlerde; vücut ağırlığında düşüş, yemden yaralanmanın düşmesi, yem veriminin azalması, embriyonel ölümler önemli ekonomik kayıplara neden olur.

KORUNMA YOLLARI

Mycoplasma kontolünde en etkin yöntem sürü içinde eradikasyon ve dezenfeksiyon önlemleri alınmalıdır.