Koyun Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Koyun Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzun yıllardan beri eti, sütü, yapağı ve derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını karşılayan koyunlar, dünyanın her yerinde yetiştirildiği gibi ülkemizde de hemen hemen her bölgede yetiştirilmektedir. Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan, ilk şartı da iyi bir meraya sahip olmaktır.Mera bakım ve yönetimi (amenajmanı) koyun yetiştiricisinin ana ve öncelikli işlerinden biri olmalıdır. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin geleceğinin tamamen meranın ıslahı ve amenajmanına bağlı olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir.

  • Koyun yetiştiriciliğinde işe başlamada veya kapasite artırmada,
  • Mera özelliği ve mera otlatma kapasitesi,
  • İklim ve kaba yem kaynağı,
  • Et /süt ve yapağı (yapağıcı ırklarda) gelirlerinden elde edilecek kazanç,
  • Pazar güvencesi ve istikrarı,
  • Bölgeye adapte olmuş ırktan kaliteli ve uygun damızlık temini,
  • İşgücü,
  • Hayvan hastalık ve zararlıları riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Koyun işletmelerinde temel amaç, kayıpları minimize ederek, anaç koyun başına düşen sağlıklı kuzu sayısını arttırmaktır.