İnfeksiyoz Koriza

İnfeksiyoz Koriza

Üst solunum sistemine yerleşen, konjonktivitis, yüzde şişkinlik, burun ve göz akıntısı, öksürük, göz kapaklarının yapışması ile karakterize olan bulaşıcı bakteriyel bir hastalıktır.

BELİRTİLERİ

Yüz etrafında, gözlerde şişkinlik, göz ve burunda akıntı, hızlı, hırıltılı ve güç nefes alma, kötü koku, sakal ve ibiklerde şişkinlik, aringitis, ishal, yem ve su tüketiminde azalma, yumurta veriminde düşüş gözlenebilir. Hastalıkta ölüm oranı genelde düşüktür.

TEDAVİSİ

Suda çözünen antibakteriyeller kullanılabilir.

KORUNMA YOLLARI

Aşılama, eradikasyon, temizlik ve biyogüvenlik önlemlerin alınması.