İnfeksiyöz Bronşitiz

İnfeksiyöz Bronşitiz

Solunum sistemi ve böbrekleri etkileyen, akut, öldürücü, bulaşıcı viral bir hastalıktır.

BULAŞMA YOLLARI

En temel yayılma solunumla çıkan virüsün direkt hava yoluyla bulaşmasıdır. Yem kapları enfekte olmuş ölü hayvanlar, enfekte ortam ve kemirgen hayvanlar yoluyla bulaşır. Virüs yumurta yoluyla bulaşır ancak enfekte embriyolar gelişmez. Genç tavuklar ve stres altında bulunan hayvanlar enfesiyona daha duyarlıdır.

BELİRTİLERİ

Genç tavuklarda IB nedenli solunum hastalığında genellikle sadece hafif klinik belirtileri gösterir. Güç ve hırıltı solunum burun ve gözyaşı akıntıları. Bununla birlikte virüs yumurta kanalı gelişimine zarar verebilir. Böbrek formu genç kanatlılarda ortaya çıkar genellikle soğuk stresi ile birleştiğinde çok ciddi olur. Yetişkin yumurtacılarda IB çoğu zaman yumurta üretim kanalının hasarı ve yumurta üretiminde şiddetli ani düşüş, şekilsiz, pürüzlü veya kabuksuz yumurtalar, solunum belirtilerinin hafif görülmesi veya solunum belirtilerinin bulunmaması ile karakterizedir.

KORUNMA YOLLARI

Biyogüvenlik önlemleri alınıp aşılama programları takip edilmektedir.