Eko Besi Yemi

Eko Besi Yemi

6 aydan büyük erkek danaların veya iskelet yapısı oluşmuş ancak etlenmemiş sığırların kesim öncesi 40.güne kadar ki beslenmeleri için özel bir rasyon ile oluşturulmuş yemdir.
 
ÖZELLİKLERİ
• Pelet formda üretildiği için kullanım kolaylığı sağlarken israfi önleyerek ekonomik bir besicilik    yapılmasına imkân sunar.
• Süratli canlı ağırlık artışı sağlayacak biçimde formüle edilmiştir.
• Özel rasyonu nedeni ile karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.
• Besi sonunda yağlanmaya neden olamayacak şekilde kas gelişimi sağlar.
 
NEDEN EKO BESİ YEMİ?
• Besideki danaların sindirim sistemin bozukluklarına engel olacak şekilde üretilmiştir.
• Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli hammadderlerden üretilmiş dengeli bir rasyona sahip olduğu için sığırlar tarafından iştahla tüketilir.
• Asidoz ve ayak problemi riskini azaltır.
• Saman, kuru ot(yonca) , silaj gibi kaba yemlerle birlikte tüketildiğinde daha yüksek performans  sağlar.
• Vitamin ve mineral takviyesine gerek yoktur.
• Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.
• Beslenmeden kaynaklı ortaya çıkabilecek hastalıkların riskini azaltır.
 
KULLANIM ŞEKLİ
Eko Besi Yemine yeni başlanıyorsa hayvanlara 10 gün içerisinde azar azar verilerek alıştırılmalıdır. Besi yemi günde en az 2-4 öğün arasında düzenli olarak verilmelidir. Hayvanların önünde temiz taze su serbest biçimde bulundurulmalıdır. Genel olarak besiye alınan hayvanlarda her 100 kg. canlı ağırlık için 1,5-2 kg kesif yem verilir.

Önemli Not!

Hayvanlarınız için daha uygun bir besleme programı için
KAYSERİ YEM veteriner ve ziraat mühendislerimiz ile iletişime geçiniz.