Egg Drop Syndrome (E.D.S)

Egg Drop Syndrome (E.D.S)

Tavuklarda; yumurta veriminde düşme, yumurtalarının iç ve dış kalitesinde bozulma, yumurta kanalında yangısal reaksiyonlar gözlenen viral bir hastalıktır.

BULAŞMA YOLLARI

Etkenin hayvanlara bulaşması sindirim sistemi yolu ile olur; dışkı ile virüs yem, su, altlık, malzeme ve çevreye saçılır. Ayrıca vertikal yolla bulaşma ile infekte yumurtalardan infekte yavru çıkışı olur.

KORUNMA YOLLARI

Hayvanlar yumurta periyoduna girmeden önce koruyucu aşılamalar yapılmalıdır.