E.Coli Enfesiyonları

E.Coli Enfesiyonları

Tavuklarda E.Coli kaynaklı primer veya sekonder enfesiyonlara çok sık rastlanmaktadır. Tavuklar dışında, hindi, kaz, ördek ve diğer kanatlılarda da çeşitli bozukluklara neden olurlar.

BELİRTİLERİ

  • Kolibasilloz; Genelde bakteriyel veya viral bir enfesiyon varlığında sekonder enfeksiyona stres, uygunsuz yetiştirme şartlarında primer enfeksiyon oluşturur. Halsizlik, iştahsızlık, durgunluk, güç ve hırıltı solunum.
  • Koliseptisemi; Genelde civcivlerde yüksek oranda ani ölümler görülür.

KORUNMA YOLLARI

 Kirli ve pis yumurtalar, temizlenmeden ve ilaçlama yapılmadan kuluçka makinelerine konmamalıdır. Kuluçka makinelerine, yumurta konmadan önce dezenfekte edilmiş olmalıdır. Yumurta toplama kapları, depolama ve muhafaza yerleri, yumurta ve civciv taşıma kap ve kutuları çok temiz olmalıdır. Civciv büyütme yerleri ve ana makineleri aynı şekilde temiz olmalıdır. Hayvanlara çok iyi bakmalı ve her türlü strese mani olunmalıdır. Kümesler normal koşullarda(ısı, ışık, rutubet, koku, havalandırma) çalıştırılmalıdır. Çatlak yumurtalar hiçbir zaman kuluçka makinelerine konmamalıdır. Kuluçka makineleri uygun durumda çalıştırılmalıdır. Hastalıkların korunma ve kontrolünde bildirilen genel prensiplere çok dikkat edilmelidir.