Doğum Felci (Süt Humması)

Doğum Felci (Süt Humması)

NEDENLERİ

Doğumdan sonraki ilk 2 günde kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olmasıdır. Kuru dönemde ineklere günde 100 gramdan fazla kalsiyum ve 80 gramdan fazla fosfor verilmesi önemli bir etkendir. Ayrıca, yüksek süt verimi, ineklerin 5 yaşından büyük olmaları ve daha önceki dönemlerde doğum felci geçirmesi hastalığın görülme oranını arttırır. Süt veriminin artması sonucu metabolik ihtiyaçların karşılanmaması, kurudaki yetersiz beslenme, yavru atma diğer nedenleri oluşturur.

BELİRTİLERİ

Genellikle doğumdan sonra 2 gün içerisinde görülür. İlk olarak iştah kesilmesi, baş ve ayaklarda titreme, sallantılı yürüyüş ve kolay bir şekilde düşme gözlenir. Daha sonra hayvan bilincini kaybeder, inleme görülür, boyun kaslarında kasılma olur, vücut ısısı düşer, nabız yükselir, yerde göğüs üstü yatar pozisyondayken baş boyun üzerine kıvrılmış ve kulaklar düşmüş durumdadır. Bu belirtilerin sonucunda hayvan komaya girer. 

KORUNMA YOLLARI

Gebeliğin son 2 ayında yonca gibi fazla miktarda kalsiyum içeren yemler aşırı yedirilmemelidir. Kuru dönemde, özellikle doğum 2-3 hafta kala rasyonda günlük kalsiyum miktarı en az 80 gr. ve en fazla 125 gr. olmalıdır. Rasyonda kalsiyum ve fosfor oranı 1/1 hatta 1/3.3 oranlarında olmalıdır. Gebe ineklerin hareket etmeleri sağlanmalıdır.