Buzağı Koksidiyozu (Coccidiosis)

Buzağı Koksidiyozu (Coccidiosis)

Genç sığırlarda akut ya da kronik bir enteritis ile karakterize bulaşıcı bir protozoer hastalıktır. Özellikle 2-6 aylık buzağılarda şiddetli seyretmektedir. 

BELİRTİLERİ

Sığırlarda akut seyreder. Hastalık ani ishal ile başlar. Birkaç gün devam eden ishalde başlangıçta sulu olan gaita hızla hemorajik bir şekle dönüşür. Dışkıda kan pıhtıları görülebilir. Hastaların perineum bölgesi ve arka bacakları kanlı dışkı ile bulaşıktır. Hasta hayvanların karınları çekik, sırtları kambur görünüştedir. Hastalarda iştahsızlık, zayıflama ve anemi görülür. Ayrıca hastaların genel durumu hızla bozulur. Vücut ısısı başlangıçta yükselir, daha sonra normal sınırlarda seyreder.  Kronik olaylarda kanlı yada kansız olabilen ishal, dehidrasyon, zayıflama, durgunluk ve kıllarda karışıklık görülebilir.  En çok akut devrede ölümler görülür. Hastalığı atlatanlar gelişmelerini tamamlayamazlar, diğerlerinden geri kalırlar. 

KORUNMA YOLLARI

Öncelikle hasta hayvanlar ayrılır ve tedavi edilir. Barınaklardaki sıkışıklık önlenir, havalandırmaya dikkat edilir, altlıklar sık sık değiştirilir en geç 5 günde bir olacak şekilde ahırda gübre bırakılmaz dışarı alınır. Zemin dezenfekte edilir. Yemlik ve suluklar temiz tutulur. Bütün bu tedbirlere rağmen sürüde koksidiozis problemi önlenemiyorsa koruyucu ilaç kullanılabilir. 

TEDAVİSİ

Veteriner Hekime başvurulmalıdır.