Buzağı İshalleri (E.Coli Enfeksiyonları)

Buzağı İshalleri (E.Coli Enfeksiyonları)

Genellikle doğumdan sonraki 2-10 gün arasında görülen, mikrobun kana karışması yoluyla enfeksiyonlara yol açan, yeni doğan buzağılarda ani ölümlerle karakterize bir hastalıktır. Çok ciddi ekonomik kayıplara neden olan bir hastalıktır. Hastalığın etkeni genellikle E.coli'dir. Doğal olarak çevrede, insan ve hayvan bağırsaklarında bulunan Gram (-) bir bakteridir. Hastalık daha çok, uygunsuz bakım ve beslenme koşulları nedeniyle direnci azalan buzağılarda ortaya çıkmaktadır. Yeni doğan hayvanların bir arada tutulduğu bölgelerde, soğuk, pis, rutubetli ve karanlık ahırlarda enfeksiyon daha yaygındır. Bakteri normal olarak hayvan bağırsağında vardır. Direncin azalmasıyla bu bakterilerin sayısındaki artış enfeksiyona neden olur.

Buzağıların direncini azaltan nedenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Ahırın temiz olmaması,
 • Ahırın rutubetli, çok sıcak ya da soğuk olması,
 • Annenin gebeliğin son aylarında farklı ahıra nakledilmesi,
 • Buzağının ağız sütünü içmemesi,
 • Buzağılara içirilen süt miktarının çok fazla olması,
 • İçirilen sütlerin soğuk ya da bozuk olması,
 • Güç doğum,
 • Yeni doğan buzağılarla, yetişkinlerin bir arada tutulması,
 • Mevsim durumu (Özellikle kış sonları ve ilkbahar başları)
 • Stres
 • Beslenme düzensizliği
 • Suni emzirmeler
 • A vitamin eksikliği

BULAŞMA ŞEKİLLERİ

En önemli bulaşma yolları:

 • Sindirim yoluyla bulaşma
 • Göbek kordonu yoluyla bulaşma
 • Diğer bulaşma yolları

BELİRTİLERİ

Enfeksiyon genellikle hayvan doğduktan sonra ilk hafta içinde görülür. Hastalığın 3 formu vardır:

 • Septisemik form (Mikrobun kana karışmasıyla seyreden form)
 • Enteritis formu (İshalle seyreden form
 • Enterotoksemik form (Zehirlenme ile seyreden form)

TEDAVİSİ

Hastalar ayrılarak geniş spektrumlu antibiyotikler ve sülfonamidlerle tedaviye çalışılır. Analar gebeliğin 7.ayından itibaren kuruya çıkarılacağı zaman, E.coli aşısı ile iki hafta ara ile 2 defa aşılanır. Bunun için bir veteriner hekime başvurulmalıdır.