Bovine Viral Diarrhea- Mukozal Hastalığı (BVD-MD)

Bovine Viral Diarrhea- Mukozal Hastalığı (BVD-MD)

NEDENLERİ

Hastalığın etkeni BVD virüsüdür. Bütün dünyada yaygındır. Virüs hastalıkların idrar, dışkı ve her türlü akıntıları ile yayılır. Hastalıkta sürekli virüs taşıyıp bağışık durumda olmayan hayvanlar sürü içinde sürekli enfeksiyon kaynağı oluştururlar. Bulaşma direkt temas, sokucu sineklerle ve en önemlisi ana karnında oluşur.

BELİRTİLERİ

Hastalık değişik şekillerde seyrettiğinden çok önemlidir. Bunlar:

  • Mukoza Hastalığı: Genellikle 6-24 aylık sığırlarda iştahsızlık, ateş, kötü kokulu ishal, ağız lezyonları ile seyreder. Hastalık sığır vebasına benzer, ancak sığır vebası gibi çok sayıda hayvanı etkilemez.
  • Viral İshal: Çoğu kez belirgin olmayan hafif ateş ve ishale neden olur.
  • Üreme Bozuklukları: Yavru atma, ölü doğum ve erken embriyonik ölüm sonucu infertiliteye yol açar.
  • Viremik Buzağılar: Doğum ağırlıkları küçük, büyüme geriliği olan buzağıların doğmasına neden olur.
  • Doğmasal Bozukluklar: Görme bozuklukları, kısa çenelilik, iskelet bozuklukları, deride kıl örtüsünün olmaması ve kıvrımlı kıl örtüsü gibi bozukluğa sahip buzağıların doğmasına yol açar. Bu nedenlerle hastalığın ekonomik önemi çok büyüktür.

TEDAVİSİ

İlk olarak işletmelerde hastalığın boyutu ortaya konmalıdır. Daha sonra hastalığın düşük oranda seyrettiği işletmelerde hastaların sürüden çıkarılması ve hastalığın her türlü oranda seyrettiği işletmelerde aşılama programı önerilmektedir.