Besicilikte Besleme Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Besicilikte Besleme Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Besi hayvanlarında gerek yaşama ve gerekse verim payı ihtiyaçlarını karşılamak üzere yem karışımları hazırlanır. Bir besi danası günlük canlı ağırlığının yaklaşık %2.5’i kadar ağırlıkta kuru madde tüketir.  Örneğin 400 kg canlı ağırlığa sahip bir besi danası günlük 9 ve 10 kilogram civarında kuru madde yem tüketmelidir.  Hayvanlar için rasyon hazırlarken, hayvanın canlı ağırlığı, günlük canlı ağırlık artışı ve besi sonu canlı ağırlığı konusunda bir hedef belirlenip, ona göre yem karışımları hazırlanmalıdır.  Besi sığırlarında enerji ihtiyacı yaşa ve canlı ağırlığına bağlıdır. Rasyon enerji düzeyine bağlı olarak hayvanlarda canlı ağırlık artış hızı değişim gösterir. Genç hayvanlarda vücutta su ve protein miktarının daha yüksek, yağ miktarı ise düşüktür.  Besi sonuna doğru ağırlık artışı yağ birikimi şeklindedir.  Bu dönemde hayvanların rasyonlarında proteine olan ihtiyaç azalmakta, enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır

Vejetasyon döneminde yeşil mısır hasılı ve çayır-baklagillerden oluşan karışımları kaba yem olarak hayvanlara yedirilebilir.  Bu yeşil yemler bazen elde bulunan kuru kaba yemlerle birlikte de verilebilir.  Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan kaba yemlerin başında saman gelir. Ancak unutulmamalıdır ki saman kaba yemler içerisinde etkisi en az  olanıdır.  Hayvanlara yedirilecek saman miktarı yemlerin enerji içeriği ve rasyondaki diğer yem kaynaklarına göre değişim gösterir.  Ancak bilinen pratik uygulama hayvanların önünde sürekli kaba yemin bulunması gerektiğidir. Kuru ve yaş olarak hayvanların tüketimine sunulan şeker pancarı posası enerji içeriği yüksek bir yemdir.  Dolgu maddesince fakir olduğundan samanla birlikte hayvanlara verilmesi faydalıdır.  Silaj da sığır besiciliğinde kullanılabileceği gibi genellikle iyi kaliteli olanlar genç hayvanlara verilmelidir.